ภาพก่อน-หลัง การฟื้นฟูบูรณะ

- ภาพก่อน-หลัง การฟื้นฟูบูรณะ -

ภายนอก

ห้องครัว

ระเบียงชั้นสอง

ห้องเอนกประสงค์

ห้องโถงต้อนรับ