ห้องอเนกประสงค์

- ห้องอเนกประสงค์ -

ห้องเอนกประสงค์ ออกแบบให้มีผนังเฟี้ยมเปิดสามชุดบริเวณผนังด้านที่ติดกับระเบียงกลางหาว เพื่อเพิ่มการระบายอากาศและเพิ่มแสงสว่างภายในห้อง โดยประตูบานเฟี้ยมออกแบบโดยอ้างอิงกับบานหน้าต่างยาวของบ้านซึ่งมีลักษณะภายในลูกฟักแบ่งเป็นสองช่อง ช่องบนและล่างเป็นลูกฟักทึบ ส่วนลูกฟักตรงกลางออกแบบให้เป็นบานเกล็ด เหนือบานเฟี้ยมออกแบบให้มีระแนงระบายอากาศลวดลายเดียวกับด้านข้างบ้านชั้นสอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศและเพิ่มแสงสว่างให้กับห้องมากยิ่งขึ้น ในส่วนผนังด้านหลังสุดของมุมห้องออกแบบให้มีหน้าต่างกระจกบานเลื่อนเพื่อเปิดมุมมองไปยังแม่น้ำปัตตานีซึ่งทอดตัวผ่านด้านหลังบ้านขุนพิทักษ์รายา

ท่าเสด็จ

หน้าต่างกระจกมุมสุดของห้องอเนกประสงค์ สามารถมองเห็นแม่น้ำปัตตานี ซึ่งจากข้อมูลในประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าบริเวณท่าน้ำข้างบ้านนี้คือท่าเสด็จของรัชกาลที่5 เมื่อท่านเสด็จประพาสต้นปัตตานี.

ผนังหน้าต่างเฟี้ยม

ส่วนกั้นระหว่างห้องเอนกประสงค์และระเบียงชั้นสองออกแบบให้เป็นผนังเฟี้ยมเปิดสามชุด เพื่อเพิ่มการระบายอากาศและเพิ่มแสงสว่างภายในห้อง โดยประตูบานเฟี้ยมออกแบบอ้างอิงกับบานหน้าต่างยาวของบ้านซึ่งมีลักษณะภายในลูกฟักแบ่งเป็นสามช่อง ช่องบนและล่างเป็นลูกฟักทึบ ส่วนลูกฟักตรงกลางออกแบบให้เป็นบานเกล็ด เหนือบานเฟี้ยมออกแบบให้มีระแนงระบายอากาศลวดลายเดียวกับด้านข้างบ้านชั้นสอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศและเพิ่มแสงสว่างให้กับห้องมากยิ่งขึ้น