ห้อง 8 ห้อง

- ลานกลางหาว -

ลานกลางหาว (Courtyard) เป็นพื้นที่เปิดโล่งบริเวณกลางบ้าน เพื่อเชื่อมต่อกับฟ้าดินตามหลักการออกแบบและหลักฮวงจุ้ยของจีน และยังมีประโยชน์ในการถ่ายเทอากาศจากภายนอกบ้าน

- ห้องโถงต้อนรับ -

ห้องโถงต้อนรับได้ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่รับแขกและพักคอย ผนังฝั่งขวามือเป็นผนังไม้เจาะช่องเพื่อให้เห็นผนังก่ออิฐเดิมเป็นฉากหลัง มีบันไดขึ้นชั้นสองเชื่อมไปยังห้องนอน

- ห้องบรรพบุรุษ -

ห้องบรรพบุรุษเป็นพื้นที่ตั้งรูปเคารพของบรรพบุรุษและโต๊ะหมู่บูชา ผนังส่วนที่ตั้งรูปเคารพมีช่องทางเดินสองข้างเชื่อมต่อไปยังพื้นที่กลางหาว โดยด้านหลังผนังลูกฟักจะมีพื้นที่เล็กน้อย

- ห้องนิทรรศการ -

ภายในห้องนิทรรศการจัดแสดงเรื่องราวการบูรณะฟื้นฟูบ้านขุนพิทักษ์รายา ประกอบด้วย ภาพก่อน-หลังการบูรณะ ภาพเศษถ้วยชามที่ขุดพบ วัสดุดั้งเดิมที่พบภายในบ้าน เป็นต้น

- ห้องครัว -

พื้นที่ส่วนห้องครัวเป็นห้องที่เชื่อมต่อจากส่วนห้องโถงต้อนรับ ฝั่งขวามือของห้องมีประตูแบบจีนฮกเกี้ยนซึ่งมีอยู่เดิมสามารถเปิดออกไปด้านข้างบ้านได้ และมีหน้าต่างแบบจีนฮกเกี้ยนอยู่ข้างเคียง

- ห้องนอน -

การออกแบบห้องนอน ให้อยู่ในบริเวณส่วนด้านหน้าอาคารชั้นสอง โดยด้านหน้าของห้องนอนมีโถงบันไดที่แยกระหว่างห้องนอนและห้องประชุม พื้นที่ภายในห้องนอนเปิดฝ้าออกเพื่อให้เห็นโครงสร้างหลังคา

- ระเบียงชั้นสอง -

พื้นที่ระเบียงชั้นสองเป็นส่วนเชื่อมระหว่างห้องนอนและห้องโถงบันไดหลังบ้าน สามารถมองเห็นหน้าบันและลายปูนปั้นแบบจีนซึ่งเป็นของบ้านคุณตาดิเรก คณานุรักษ์ น้องชายของคุณวลัย

- ห้องเอนกประสงค์ -

ห้องเอนกประสงค์ ออกแบบให้มีผนังเฟี้ยมเปิดสามชุดบริเวณผนังด้านที่ติดกับระเบียงกลางหาว เพื่อเพิ่มการระบายอากาศและเพิ่มแสงสว่างภายในห้อง โดยประตูบานเฟี้ยมออกแบบ