ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ บ้านขุนพิทักษ์รายา ปัตตานี

ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในการนี้ นายอนุพาสน์ สุวรรณมงคล กรรมการผู้จัดการกลุ่มอีซูซุหาดใหญ่ เฝ้าฯรับเสด็จ และทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ บ้านขุนพิทักษ์รายา ปัตตานี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563