ติดตั้งป้าย “บ้านทรงคุณค่าปัตตานี” ประจำปี 2563

ซึ่งบ้านขุนพิทักษ์รายาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในการติดตั้งป้ายบ้านทรงคุณค่า

โดยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เป็นประธานในการติดตั้งดังกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563